ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Δήλωση Ενδιαφέροντος Μελών ΣΠΟΛΜΗΚ για συμμετοχή στον Κατάλογο Εθελοντών Πολιτικών Μηχανικών για Διενέργεια Μετασεισμικών Ελέγχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δήλωση Ενδιαφέροντος Μελών ΣΠΟΛΜΗΚ για συμμετοχή
στον Κατάλογο Εθελοντών Πολιτικών Μηχανικών
για Διενέργεια Μετασεισμικών Ελέγχων
 

Αγαπητέ συνάδελφε,

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου σας προσκαλεί να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στον Κατάλογο Εθελοντών Πολιτικών Μηχανικών για Διενέργεια Μετασεισμικών Ελέγχων του ΣΠΟΛΜΗΚ για σκοπούς ενημέρωσης της Πολιτικής Άμυνας και συμμετοχής του ΣΠΟΛΜΗΚ στη διενέργεια μετασεισμικών ελέγχων σε περίπτωση ανεπιθύμητου καταστροφικού σεισμού. 

Για σκοπούς καλύτερης και κατάλληλης οργάνωσης και προετοιμασίας για την αντιμετώπιση και άμεση διαχείριση τυχόν συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, παράκλησή μας είναι όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητα σας για εθελοντική προσφορά στη διενέργεια μετασεισμικών ελέγχων.

Παράκληση μας είναι όπως οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν και υποβάλουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, μέχρι την Δευτέρα, 01 Αυγούστου 2022, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://forms.office.com/r/Ms5YpxYHXC

Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα υπάρξει ενημέρωση αναφορικά με εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες σχετικές δραστηριότητες.