Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ) 2016-2017

Ακολουθεί σχετική Ανακοίνωση: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΠΜΑΚ 2016-2017