Θέση Εργασίας Cybarco Ltd

11.03.2016 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Η εργοληπτική εταιρεία CYBARCO LTD ζητά να προσλάβει άμεσα πρόσωπο ως ακολούθως:

Καθήκοντα:

  • Κοστολογήσεις, προμετρήσεις, επιμετρήσεις και ετοιμασία Δελτίων Αλλαγών για οικοδομικά και τεχνικά έργα.
  • Ετοιμασία και επισκόπηση Συμβατικής Αλληλογραφίας
  • Ζήτηση προσφορών για υπεργολαβίες και προμήθειες και ετοιμασία σχετικών Συμβολαίων

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Επιμετρητής Ποσοτήτων ή Πολιτικός Μηχανικός, μέλος του ΕΤΕΚ
  • 3έτης ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

Επιπρόσθετα Προσόντα/Πλεονεκτήματα:

  • Γνώση Microsoft Project ή/και Primavera
  • Πείρα ή/και γνώσεις στην ετοιμασία Συμβολαίων και στη Συμβατική Αλληλογραφία.

Πολύ καλοί όροι εργασίας σε ένα ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον. Στα ωφελήματα περιλαμβάνονται ταμείο υγείας και ταμείο προνοίας.

 Υποβολή της αίτησης στο hr@cybarco.com μέχρι τις 16/03/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 22741300.