ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΕΜΕΣΟΥ

Κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος, Αμφιθέατρο 2
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γωνία Θέμιδος και Ιφιγενείας, Λεμεσός

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016, Ωρα 7:00 μμ

Στη συνέλευση θα παρουσιαστούν οι δράσεις και ο οικονομικός απολογισμός του Επαρχιακού Τμήματος του Συλλόγου για τη χρονιά 2016.  Με το πέρας της παρουσίασης για τον ετήσιο απολογισμό του 2016 θα ακολουθήσει παρουσίαση από την εταιρεία ChtiSma Trading LTD, με θέμα Εξωτερική Θερμομόνωση Τοίχων και Οροφής.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2016 με email: info@spolmik.org ή τηλεφωνικά 22672866

Περισσότερες Πληροφορίες