Επιτυχής Διοργάνωση Συνεδρίου – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα

Επιτυχής Διοργάνωση Συνεδρίου
8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα
«Respect Human Rights – Everyone has a Role to Play» – «Focus on People – Join Vision Zero»
26 και 27 Μαΐου 2023, Ξενοδοχείο Hilton Nicosia, Έγκωμη

Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή πέραν των 250 Συνέδρων, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) διοργάνωσε το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα με τίτλο «Respect Human Rights – Everyone has a Role to Play» στο Hilton Nicosia. Το Συνέδριο έθεσε υπό την Αιγίδα του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Συνέδριο εντασσόταν στις δραστηριότητες της παγκόσμιας εκστρατείας “Vision Zero” του Διεθνούς Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA). Συν-διοργανωτές ήταν το Τμήμα Κατασκευών του Οργανισμού ISSA και το Γερμανικό Ινστιτούτο Υποχρεωτικής Ασφάλισης και Πρόληψης Ατυχημάτων στον Κατασκευαστικό Τομέα (BG BAU) και υποστηρικτές το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), το ΕΤΕΚ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) και τον Διεθνή Οργανισμό Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας στις Κατασκευές (ISHCCO). Επίσης, εντασσόταν στις δραστηριότητες της Γενικής Συνέλευσης του ECCE, η οποία φιλοξενήθηκε από τον ΣΠΟΛΜΗΚ στην Κύπρο, από τις 24 έως και τις 26 Μαΐου.

Το Συνέδριο στόχευε στην προστασία και ενίσχυση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την επικέντρωση στον άνθρωπο, για να επιτευχθεί το όραμα «Μηδέν Ατυχήματα». Το όραμα αυτό, επιπρόσθετα από στόχο της παγκόσμιας εκστρατείας Vision Zero του Οργανισμού ISSA, αποτελεί στόχο του νέου Στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 και της Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021-2027.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 17 ομιλητές από 7 διαφορετικές χώρες και το πρόγραμμα περιλάμβανε 3 Κεντρικές Ομιλίες, 3 ενότητες με τα θέματα «Focus on People», «Leadership» και «Everyone has a role to play» και 4 εργαστήρια σε αντίστοιχα θέματα με την ενεργή συμμετοχή των συνέδρων. Παράλληλα λειτουργούσε έκθεση εξοπλισμού και υπηρεσιών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας και τα κατασκευαστικά έργα αλλά και έκθεση με φωτογραφίες από τον φωτογραφικό διαγωνισμό «Ο Άνθρωπος στο Εργοτάξιο».

Φωτογραφικό Υλικό Συνεδρίου