Εγκύκλιος Υπουργείου Εωτερικών – Ειδικά διαδικαστικά μέτρα για έλεγχο των αιτήσεων για οικιστική ανάπτυξη

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει Εγκύκλιο με θέμα «Ειδικά διαδικαστικά μέτρα για έλεγχο των αιτήσεων για οικιστική ανάπτυξη». Η Εγκύκλιος τέθηκε σε εφαρμογή στις 28.06.2022, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε εφαρμογή και η τροποποιημένη Εντολή 2/2020 και αντικαθιστά την Εγκύκλιο με αρ. Γ.Ε.1 και ημερομηνία 21.09.2020.