Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφορικά με την υποβολή Πολεοδομικών Αιτήσεων

Εγκύκλιος του Διευθυντή  του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφορικά με την υποβολή Πολεοδομικών Αιτήσεων με προσκόμιση Πιστοποιητικού Εξωτερικής Οριοθέτησης.