Δωρεάν Μεταπτυχιακές Σπουδές «οn Natural Gas in Energy Transition» – Πανεπίστημιο Κύπρου

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου,  ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για 12 θέσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Natural Gas in Energy Transition», στην Αγγλική γλώσσα, που θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο 2021.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Κατοχή Πτυχίου στον τομέα της Μηχανικής ή των Επιστημών.
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται:

  • Δωρεάν για Κύπριους υπηκόους μετά από χορηγία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορείου και Βιομηχανίας προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μπορεί να παράσχει πρόσθετη επιχορήγηση για επίδομα διαβίωσης (Ενδεικτικά για το έτος 2020 ήταν 500 € / μήνα).
  • €8.000 για Μη Κύπριους Υπήκοους

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για χορηγία σε άτομα που κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο και ενδιαφέρονται για Διδακτορικό με θέμα συναφές με το «Natural Gas in Energy Transition».

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιόντας τον  ακόλουθο σύνδεσμο: http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl_en  
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες: Μεταπτυχιακές Σπουδές «οn Natural Gas in Energy Transition»- Πανεπιστήμιο Κύπρου


Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματος:
http://www.ucy.ac.cy/petcy/en/
petroleum@ucy.ac.cy
Tel: 22 892249