Δωρεάν Webinar για Νέους Μηχανικούς “Εισαγωγή στα Συμβόλαια Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων”

Εισαγωγή στα Συμβόλαια Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων