Πρόσκληση για σχόλια – Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδιο για θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης οικοδομών και ενίσχυση των υφιστάμενων νομοθετικών εργαλείων για αντιμετώπιση του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ ενημερώνει τα Μέλη του ότι έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών, νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου με στόχο την ένταξη προνοιών στη νομοθεσία για:

  • τη νομοθετική ρύθμιση της τακτικής επιθεώρησης οικοδομών,
  • την ενίσχυση των υφιστάμενων νομοθετικών εργαλείων για αντιμετώπιση του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών.

Για το νομοσχέδιο, πατήστε εδώ.

Σε συνέχεια Δελτίων Τύπου και παρεμβάσεων του ΣΠΟΛΜΗΚ για το εν λόγω θέμα και λόγω της σημαντικότητας και νομοθετικής ρύθμισης που χρήζει το θέμα, σας ενημερώνουμε ότι θα ετοιμαστεί από μέρους του Συλλόγου επιστολή με τις τοποθετήσεις μας.

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί τα μέλη του όπως υποβάλουν τυχόν σχόλια ή και εισηγήσεις επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου, μέχρι και την Τετάρτη 08 Μαρτίου 2023, όπου ολοκληρώνεται επίσημα η δημόσια διαβούλευση.

Για αποστολή σχολίων/εισηγήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: APatsalosavvi@moi.gov.cy.
(κα Αντριάνα Πατσαλοσαββή, Τομέας Οικοδομών, Υπουργείο Εσωτερικών)