ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ – Η πρόληψη αστοχιών στις οικοδομές είναι εφικτή με την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από Πολιτικό Μηχανικό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ

Η πρόληψη αστοχιών στις οικοδομές είναι εφικτή με την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από Πολιτικό Μηχανικό

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) έχει υποχρέωση, σε συνέχεια πρόσφατου Δελτίου Τύπου που έκδωσε στις 8 Ιουλίου για την κατάρρευση μπαλκονιού στην Πάφο και σε συνέχεια της κατάρρευσης προβόλου και πάλι στην ίδια Επαρχία, να επισημάνει και να υπενθυμίσει ότι:

«Οι Πολιτικοί Μηχανικοί είναι οι επιστήμονες μηχανικοί που έχουν την αρμοδιότητα αλλά και την απαιτούμενη κατάρτιση και γνώση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποφυγή και πρόληψη αστοχιών κατασκευών. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι, μια αστοχία κατασκευής πολύ πιθανόν να εκθέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ακίνητα και άλλες περιουσίες.»

Κάθε αρμόδια Αρχή (Δήμος ή Επαρχιακή Διοίκηση) έχει ευθύνη για την αδειοδότηση ασφαλών κατασκευών ικανοποιητικής αντοχής αλλά και για την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την επιβολή μέτρων ή/και προώθηση ενεργειών για την άρση της επικινδυνότητας οποιασδήποτε οικοδομής στην περιοχή ευθύνης της. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΠΟΛΜΗΚ επαναλαμβάνει την πάγια θέση του για άμεση προώθηση από την πολιτεία της νομοθετικής ρύθμισης της τακτικής επιθεώρησης κτιρίων και της έκδοσης Πιστοποιητικού Καταλληλόλητας.

Πέραν όμως της ευθύνης των αρμοδίων Αρχών, κάθε πολίτης που προβαίνει σε εργασίες ανακαίνισης, προσθηκομετατροπών, συντήρησης οικοδομής, περιλαμβανομένων και εργασιών μπογιατίσματος και ενεργειακής αναβάθμισης με εφαρμογή συστήματος θερμο-πρόσοψης στο κέλυφος, θα πρέπει να συμβουλεύεται Πολιτικό Μηχανικό, εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ. Ο Πολιτικός Μηχανικός θα τον συμβουλεύσει για τυχόν απαιτούμενες εργασίες επισκευής, συντήρησης και ενίσχυσης της σεισμικής επάρκειας των φέροντων στοιχείων της οικοδομής αλλά και αποκατάστασης των μη- φέροντων στοιχείων. Ταυτόχρονα, αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή, ποιοτική και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, η ανάθεση των εργασιών σε καταρτισμένους επαγγελματίες εργολάβους και εργατοτεχνίτες που έχουν την απαραίτητη κατάρτιση, τεχνογνωσία και τα μέσα (ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό).

Επιπρόσθετα από την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της τακτικής επιθεώρησης των κτηρίων και την ανάπτυξη της απαιτούμενης κουλτούρας συντήρησης, απαιτείται η ανάπτυξη κουλτούρας επαγγελματισμού, δηλαδή ανάθεσης των εργασιών σε αδειούχους επαγγελματίες. Για την αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών και της κοινωνίας απαιτούνται συλλογικές ενέργειες από την πολιτεία, τους οργανωμένους φορείς και τις επαγγελματικές οργανώσεις. Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί την πολιτεία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες να προωθήσουν ενέργειες για το σκοπό αυτό και δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

12 Ιουλίου 2022