Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ αναφορικά με τον σεισμό που έγινε τις πρωινές ώρες στην Κύπρο

Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ αναφορικά με τον σεισμό
που έγινε τις πρωινές ώρες στην Κύπρο

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), με αφορμή τον ισχυρό σεισμό που έγινε αισθητός στο νησί μας τις πρωινές ώρες, σήμερα, 11 Ιανουαρίου 2022, οφείλει να επαναλάβει την ανησυχία του όσον αφορά τη στατική επάρκεια και ασφάλεια των παλιών οικοδομών στη χώρα μας, στο ενδεχόμενο μιας παρόμοιας ή/και αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας.

Η μεγάλη ηλικία πολλών οικοδομών στη χώρα μας, η απουσία κουλτούρας συντήρησής τους, αλλά και το γεγονός ότι ένα μεγάλος αριθμός από αυτές έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του Κυπριακού Αντισεισμικού Κανονισμού το 1994, αυξάνει σημαντικά την επικινδυνότητά τους στο ενδεχόμενο σεισμικής δραστηριότητας. Με δεδομένο ότι η Κύπρος πλήττεται συχνά από σεισμούς, καταστροφικούς και μη, οι Πολιτικοί Μηχανικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και επαναφέρουν την άμεση ανάγκη της νομοθετικής ρύθμισης της Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων και της έκδοσης σχετικού Πιστοποιητικού, ως μέτρο πρόληψης για αποφυγή καταστροφικών συμβάντων.

Επιπλέον, ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί την πολιτεία να προχωρήσει στην ετοιμασία σχεδίων επιχορήγησης για τον έλεγχο στατικής επάρκειας και για την αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών οικοδομών, δίδοντας προτεραιότητα στις οικοδομές δημόσιας χρήσης.

11 Ιανουαρίου 2022