Υβριδικό Συνέδριο ISHCCO – 17 Μαρτίου 2023

 

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού ISHCCO,  θα διεξαχθεί το
Συνέδριο του ISHCCO σε υβριδική μορφή.

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023 | Βρυξέλλες, Βέλγιο

Για το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ.

Για Δήλωση Συμμετοχής: https://forms.office.com/e/nC03iq6k8V


Παρουσιάσεις