Ανακοινώσεις Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας – Καταδίκες και Ποινές σε Ποινικές Υποθέσεις

Ακολουθούν ανακοινώσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας αναφορικά με Καταδίκες και Ποινές σε Ποινικές Υποθέσεις που επιβλήθηκαν από τα Επαρχιακά Δικαστήρια εντός του 2022  και αφορούν Παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.