8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μη Κορεσμένων Εδαφών

H Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ)
διοργανώνει το,

8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μη Κορεσμένων Εδαφών
3 – 5 Μαΐου 2023, στο νησί της Μήλου, στην Ελλάδα
______

Το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μη Κορεσμένων Εδαφών θα διεξαχθεί και φέτος από τις  3-5 Μαΐου 2023 στο νησί της Μήλου. Το Συνέδριο αυτό έχει να προσφέρει πάρα πολλά στην αντίληψη των γεωτεχνικών μηχανικών και όχι μόνο που εργάζονται ειδικά στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι μία χρυσή ευκαιρία για την ενημέρωση των συναδέλφων Μηχανικών σε θέματα όπως η ευστάθεια πρανών, οι κατολισθήσεις, οι μεταβολές όγκου διογκούμενων εδαφών και όχι μόνο από τις μεταβολές κορεσμού και τον τρόπο που αυτές επιτείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Δίνεται  δυνατότητα υποβολής περιλήψεων για άρθρα σχετικά με την εδαφομηχανική μη κορεσμένων εδαφών, μέσα από τα οποία θα γίνει προσπάθεια καταγραφής και τεκμηρίωσης των πολλαπλών προβλημάτων που εμφανίζονται στην Κύπρο και σχετίζονται με την εδαφομηχανική μη κορεσμένων εδαφών.

Ημερομηνία υποβολής περιλήψεων:
μέχρι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, όπου θα βρίτε και περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο:  http://www.unsat2023.org