ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΠΟΛΜΗΚ

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΟΛΜΗΚ σύμφωνα με σχετική απόφασή του στην 19η Συνεδρία του, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2023, καλεί τα Μέλη του ΣΠΟΛΜΗΚ όπως τοποθετηθούν και αποστείλουν τυχόν σχόλια τους σχετικά με το προτεινόμενο νομοσχέδιο «ο Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023» και ειδικά το προτεινόμενο προσχέδιο Κανονισμών «οι Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2023». Τα εν λόγω νομοσχέδια βρίσκονται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σε περίπτωση που Συμφωνείτε με την δημιουργία Μητρώου Μελετητών, παρακαλώ όπως το δηλώσετε στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/sBiZGpryqw

Σε περίπτωση που Διαφωνείτε με τα πιο πάνω νομοσχέδια, παρακαλώ όπως υποβάλετε τα σχόλια σας και τα τεκμηριώσετε με σαφήνεια, συμπληρώνοντας κατάλληλα το αρχείο word στον σύνδεσμο:

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής:  Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι.