Ανακοίνωση: Εργατικά Ατυχήματα – Ιδιοκτήτες έργων, εργολάβοι, υπεργολάβοι και αυτοεργοδοτούμενοι να θέσουν επιτέλους ψηλά στις προτεραιότητες τους την ασφάλεια και υγεία