27η Γενική Εκλογική Συνέλευση ΣΠΟΛΜΗΚ, 14 Δεκεμβρίου 2019, Λευκωσία

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΟΛΜΗΚ, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην

27η Γενική Εκλογική Συνέλευση ΣΠΟΛΜΗΚ

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία

Πρόγραμμα Συνέλευσης

Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης, παρακαλούμε όπως δηλώσετε την παρουσία σας μέχρι την
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019, στο τηλ. 22672866 ή ηλεκτρονικά στο email: info@spolmik.org