Ανακοίνωση: Ανησυχία ΣΠΟΛΜΗΚ για τις πλημμύρες μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις – Η διαχείριση των όμβριων υδάτων να τύχει ολιστικής αντιμετώπισης