Αναθεωρημένα Έντυπα και Μεθοδολογία Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της πραγματοποίησης της ημερίδας «Επιθεώρηση και Αξιολόγηση της Επικυνδυνότητας Κτηρίων – Παρουσίαση Εντύπων Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων ΕΤΕΚ» στις 28.09.2022 που είχε συνδιοργανωθεί από το ΕΤΕΚ και τον ΣΠΟΛΜΗΚ και τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν μελέτης εισηγήσεων που έχουν τεθεί από συμμετέχοντες στην ημερίδα αναφορικά με το περιεχόμενο των Εντύπων Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων που έκδωσε το ΕΤΕΚ, αλλά και γενικότερα, τα υπό αναφορά έντυπα και μεθοδολογία έχουν επικαιροποιηθεί και αναθεωρηθεί (έκδοση Ιανουάριου 2023). 

Τα εν λόγω έντυπα και μεθοδολογία έχουν ετοιμαστεί από Επιστημονικές Επιτροπές του ΕΤΕΚ και εκδοθεί από το ΕΤΕΚ, με γνώμονα την ύπαρξη μιας κοινής, τυποποιημένης μεθοδολογίας για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων οπτικών ελέγχων στα κτήρια και την ενθάρρυνση τακτικών επιθεωρήσεων σε αυτά, με στόχο τη διασφάλιση της κατά το δυνατό ασφαλέστερης χρήσης των οικοδομών και την προστασία διερχομένων.

Για τα «Αναθεωρημένα Έντυπα και Μεθοδολογία Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων» πατήστε εδώΣτη συγκεκριμένη σελίδα περιλαμβάνεται πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο και τη χρήση των εντύπων.

Η σχετική επιστολή του ΕΤΕΚ.

 

 

почему не работает blacksprut