Κενή Θέση Πολιτικού Μηχανικού

Μελετητικό γραφείο ενδιαφέρεται να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό, δομοστατικής κατεύθυνσης με εμπειρία σε εκπόνηση κτιριακών μελετών.

Απαιτούμενα Προσόντα / Χαρακτηριστικά:

  • Πολιτικός Μηχανικός εγγεγραμμένος στο Ε.Τ.Ε.Κ.
  • Κατ’ ελάχιστον, 3ετής προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων.
  • Καλό χειρισμό και γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD και των εφαρμογών του.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Επιπρόσθετα Προσόντα:

  • Χειρισμό και γνώση στατικού προγράμματος μοντελοποίησης και ανάλυσης κτιριακών μοντέλων τύπου ETABS ή SAAP.
  • Προηγούμενη εμπειρία σε μελέτες, σχεδιασμό, ανάλυση κτιρίων μνημειακού χαρακτήρα και διατηρητέων κατασκευών.
  • Προηγούμενη εμπειρία σε εξειδικευμένες αναλύσεις κτιριακών μοντέλων με χρήση γραμμικών και μη-γραμμικών μεθόδων ανάλυσης.
  • Γνώση μεταλλικών κατασκευών ή και σύμμεικτων κατασκευών.

Παρακαλείστε όπως υποβάλετε πλήρες βιογραφικό στο lia.nicolaou@cytanet.com.cy  μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017 .

Για περισσότερες πληροφορίες, αποταθείτε στο τηλέφωνο 22 458 303, Κα Λία Νικολάου.