Κενή Θέση Πολιτικού Μηχανικού στη Λεμεσό

Κενή Θέση Πολιτικού Μηχανικού στη Λεμεσό

Η CivilPro Tech Engineering Consultants LLC επιθυμεί να προσλάβει άμεσα Πολιτικό Μηχανικό Δομοστατικής Κατεύθυνσης για πλήρη απασχόληση, που μόλις έχει αποφοιτήσει ή έχει μέχρι 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες.

Απόφοιτος ελληνόφωνου πανεπιστημίου/πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό στο Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά την διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών.

Email επικοινωνίας: ayiapanis@civilprotech.com