Τακτικό Μέλος

Αίτηση για εγγραφή ως Τακτικά Μέλη μπορούν να υποβάλουν όσοι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκησή τους και είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το καθοριζόμενο δικαίωμα εγγραφής των 10 ευρώ (το ποσό αυτό ισχύει μέχρι 31/12/17).

Τις αιτήσεις εξετάζει σε συνεδρία του το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και αποστέλλει στα υποψήφια μέλη σχετική επιστολή.

Η ετήσια συνδρομή είναι 25 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εγγραφή στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου παρακαλούμε όπως εκτυπώσετε και συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής μέλους της κατηγορίας στην οποία ανήκετε και να την αποστείλετε στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου ηλεκτρονικά στο info@spolmik.org ή μέσω φαξ: 22674650 ή στην Τ.Θ. 23334, 1681 Λευκωσία ή ιδιοχείρως στα γραφεία μας.

Back to Top