Συνέδριο “Τάσεις και Τεχνολογία στο Σχεδιασμό και Κατασκευή Κτιρίων”

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ στηρίζει το Συνέδριο “Τάσεις και Τεχνολογία στο Σχεδιασμό και Κατασκευή Κτιρίων”, το οποίο διοργανώνεται από την ΙΜΗ στις 24 Οκτωβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Hilton Park, στη Λευκωσία.

Το Συνέδριο θα αναλύσει τα τελευταία δεδομένα καθώς και τις τάσεις του μέλλοντος από τον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Είσοδος Ελεύθερη

Το συνέδριο απευθύνεται προς: 
Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, γεωτεχνικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, μηχανικούς συγκοινωνιών, μηχανικούς περιβάλλοντος, ηλεκτρολόγους μηχανικούς , τοπογράφους, αστικούς και περιφερειακούς σχεδιαστές, κ.ά..

Το Συνέδριο αναμένεται να συγκεντρώσει, επίσης, το ενδιαφέρον από: διευθυντές εταιρειών Ανάπτυξης Γης, μελετητές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και γενικότερα, εκπροσώπους από πανεπιστήμια και κολέγια που ειδικεύονται σε συναφείς κλάδους.

Θεματολόγιο
• Κατασκευή ψηλών κτιρίων
• Εξωτερική μορφή κτιρίων
• Τεχνολογία

Η συμμετοχή σας αναλογεί σε 4 CPD units

Περισσότερες Πληροφορίες και Δήλωση Συμμετοχής