Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά”

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά”

(Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ)

Ημερομηνία: Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Ώρα: 08:45 – 16:15

Τόπος Εφαρμογής: Σύνδεσμος Εργοληπτών Οικοδομικών Εργασιών Πάφου

(Λεωφόρος Ελλάδος 30, Πολ. Ευκλέας 2ος όροφος)

Εκπαιδευτής: κ. Δημήτρης Πιερούδης

Σκοπός του Προγράμματος:

Με βάση τους κανονισμούς του 2009 περί ασφάλειας και υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες), οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκή αριθμό πρώτων βοηθών στους χώρους εργασίας που να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί. Με βάση την γραπτή εκτίμηση για το χώρο εργασίας θα πρέπει να ορίζουν ομάδα πρώτων βοηθών, οι οποίοι εφόσον εκπαιδευτούν στο κατάλληλο πρόγραμμα με βάση την επικινδυνότητα του χώρου εργασίας, αναμένεται να είναι ικανοί να διατηρήσουν τον πάσχοντα στη ζωή, να αποτρέψουν την χειροτέρευση της κατάστασης του πάσχοντα και να τον βοηθήσουν να αναρρώσει νωρίτερα.

Περιορισμένος αριθμός Θέσεων: 15

Περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα αρχεία:

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

• Έντυπο 6ΠΕ

• Έντυπο-ΚΕ2-1

• Έντυπο-1-ΠΕ-Α-1

• Πληροφορίες για Ανέργους

Οι εταιρίες που είναι δικαιούχες της επιχορήγησης ΑνΑΔ, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο 6ΠΕ και ΚΕ2.