Προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Μελετητή – Δήμος Γερίου

Δήμος Γερίου – Ζητούνται Προσφορές από Πολιτικούς Μηχανικούς 

Ο Δήμος Γερίου ζητάει προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Μελετητή για την ετοιμασία όρων προσφοράς, αξιολόγηση προσφοράς , επίβλεψης και επιμέτρησης εργασιών επαλείψεων-παλινορθώσεων ασφαλτικού οδοστρώματος, εντός των Δημοτικών ορίων Γερίου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου στον οικείο κλάδο, με 4ετή τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στη θέση του Πολιτικού Μηχανικού σε έργα οδοποιίας εγγεγραμμένος στο Ε.Τ.Ε.Κ.

Τα έγγραφα της προσφοράς είναι διαθέσιμα στα γραφεία του Δήμου Γερίου.

Η τελευταία μέρα υποβολής των προσφορών είναι την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016 και ώρα 12 το μεσημέρι.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22481755, κα Ζαννέττα Τσακρή.