Αποτίμηση & Σχεδιασμός Επεμβάσεων σε Έργα που δεν «καλύπτονται» ευθέως από τους Κανονισμούς

Project Description

Ομιλητής: κος. Βασίλειος Μπαρδάκης, Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

Project Details

  • Date 14 Δεκεμβρίου 2016
  • Tags Παρουσιάσεις Διαλέξεων
Launch Project

Χρυσοί Χορηγοί 31ης Γενικής (Εκλογικής) Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - Συνέδριο Σκυροδέματος

Χρυσοί Χορηγοί 30ης Γενικής Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά έργα

Back to Top