Παρουσιάσεις Ημερίδας με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα – Υποχρεώσεις για την εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξί-ων»

Project Description

Project Details

  • Date 4 Ιουλίου 2022
  • Tags Παρουσιάσεις Διαλέξεων
Launch Project

Χρυσοί Χορηγοί 31ης Γενικής (Εκλογικής) Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - Συνέδριο Σκυροδέματος

Χρυσοί Χορηγοί 30ης Γενικής Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά έργα

Back to Top