Φοιτητής

Αίτηση για εγγραφή ως Μέλη Φοιτητές μπορούν να υποβάλουν όσοι φοιτούν στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής, σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Τις αιτήσεις εξετάζει σε συνεδρία του το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και αποστέλλει στα υποψήφια μέλη σχετική επιστολή.

Τα Μέλη Φοιτητές:

  • δεν πληρώνουν Εγγραφή και Συνδρομή στο Σύλλογο
  • αλλά έχουν δικαίωμα να παρακάθονται σε συνεδριάσεις / συνελεύσεις του Συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου και χωρίς να υπολογίζονται στην «απαρτία»
  • επίσης, λαμβάνουν την αλληλογραφία / περιοδικό / ενημερωτικό δελτίο του Συλλόγου (οι εκτός Κύπρου «Ασκούμενοι Μηχανικοί» λαμβάνουν τα πιο πάνω μόνο μέσω e-mail).

Τα Μέλη Φοιτητές θα μπορούν να παραμένουν εγγεγραμμένα στο Σύλλογο για 2 έτη μετά την απόκτηση του πτυχίου τους αλλά όχι περισσότερο από 7 χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Πατήστε εδώ για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σημειώσεις

Για εγγραφή στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα:

Βήμα 1: Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής μέλους της κατηγορίας στην οποία ανήκετε και να την αποστείλετε στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

  • ηλεκτρονικά στο info@spolmik.org ή
  • μέσω φαξ: 22674650 ή
  • στην Τ.Θ. 23334, 1681 Λευκωσία ή
  • ιδιοχείρως στα γραφεία μας.

Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση στο τηλέφωνο 22672866 ή μέσω email info@spolmik.org 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την Εγγραφή σας!

Καλώς ορίσατε στην Οικογένεια μας!

Χρυσοί Χορηγοί 31ης Γενικής (Εκλογικής) Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - Συνέδριο Σκυροδέματος

Χρυσοί Χορηγοί 30ης Γενικής Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά έργα

Back to Top