Ασκούμενο Μέλος

Αίτηση για εγγραφή ως Ασκούμενα Μέλη μπορούν να υποβάλουν όσοι Πολιτικοί Μηχανικοί

  • έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΤΕΚ και έχουν εγκριθεί τα Ακαδημαϊκά τους προσόντα και
  • πραγματοποιούν την πρακτική τους εξάσκηση.

Τις αιτήσεις εξετάζει σε συνεδρία του το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και αποστέλλει στα υποψήφια μέλη σχετική επιστολή.

Τα Ασκούμενα Μέλη:

  • δεν πληρώνουν Εγγραφή και Συνδρομή στο Σύλλογο
  • αλλά έχουν δικαίωμα να παρακάθονται σε συνεδριάσεις / συνελεύσεις του Συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου και χωρίς να υπολογίζονται στην «απαρτία»
  • επίσης, λαμβάνουν την αλληλογραφία / περιοδικό / ενημερωτικό δελτίο του Συλλόγου (οι εκτός Κύπρου «Ασκούμενοι Μηχανικοί» λαμβάνουν τα πιο πάνω μόνο μέσω e-mail).

Τα Ασκούμενα Μέλη θα μπορούν να παραμένουν εγγεγραμμένα στο Σύλλογο για περίοδο όχι περισσοτέρων των 2 ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Πατήστε εδώ για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σημειώσεις

Για εγγραφή στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα:

Βήμα 1: Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής μέλους της κατηγορίας στην οποία ανήκετε και να την αποστείλετε στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

  • ηλεκτρονικά στο info@spolmik.org ή
  • μέσω φαξ: 22674650 ή
  • στην Τ.Θ. 23334, 1681 Λευκωσία ή
  • ιδιοχείρως στα γραφεία μας.

Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση στο τηλέφωνο 22672866 ή μέσω email info@spolmik.org 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την Εγγραφή σας!

Καλώς ορίσατε στην Οικογένεια μας!

Χρυσοί Χορηγοί 31ης Γενικής (Εκλογικής) Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - Συνέδριο Σκυροδέματος

Χρυσοί Χορηγοί 30ης Γενικής Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά έργα

Back to Top