Εγγραφή

Γίνε και εσύ Μέλος του Συλλόγου μας!

Συμπληρώστε τη σχετική αίτηση:

Τακτικό Μέλος

book-store

Μέλος Ασκούμενος

book-store

Μέλος φοιτητής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εγγραφή στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου παρακαλούμε όπως εκτυπώσετε και συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής μέλους της κατηγορίας στην οποία ανήκετε και να την αποστείλετε στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου ηλεκτρονικά στο info@spolmik.org ή μέσω φαξ: 22674650 ή στην Τ.Θ. 23334, 1681 Λευκωσία ή ιδιοχείρως στα γραφεία μας.

 

Επικαιροποίηση στοιχείων μελών ΣΠΟΛΜΗΚ

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, για σκοπούς σωστής και έγκυρης ενημέρωσης των μελών του, διανέμει το σχετικό έντυπο Επικαιροποίησης Στοιχείων Μελών του. Παρακαλώ όπως συμπληρωθεί και αποσταλεί ηλεκτρονικά στο info@spolmik.org ή με φαξ στο 22674650.

Back to Top