ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΚ – 17 Ιουνίου 2017

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΚ 2017

Με βάση το άρθρο 8 του Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου 224 του 1990 προκηρύσσονται εκλογές για ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017, τις ώρες 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00, ως εξής:
* Λευκωσία, στο οίκημα του Επιμελητηρίου
* Λεμεσό, στο ξενοδοχείο Ajax
* Λάρνακα, στο ξενοδοχείο Sandy Beach
* Πάφο, αίθουσα εκδηλώσεων ΣΕΚ Πάφου (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 24)

Βάσει των προνοιών του Άρθρου 10(2) του περί ΕΤΕΚ Νόμου και του Κανονισμού 3 (3) των περί ΕΤΕΚ (Εκλογές) Κανονισμών, οι θέσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου κατανέμονται, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, ως εξής:
• Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου – 5 θέσεις
• Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου – 7 θέσεις
• Μηχανολογική Μηχανική – 5 θέσεις
• Ηλεκτρολογική Μηχανική – 4 θέσεις
• Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβ. της Μηχανικής της Πληροφορικής – 4 θέσεις
• Χημική Μηχανική – 1 θέση
• Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας – 1 θέση
• Αγρονομική – Τοπογραφική Μηχανική – 1 θέση
• Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης – 1 θέση
• Πολεοδομία – Χωροταξία – 1 θέση

Όσον αφορά το Πειθαρχικό Συμβούλιο, θα εκλεγούν 4 από τα 9 μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου για εξαετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 22(3) του περί ΕΤΕΚ Νόμου.

Κάθε Εγγεγραμμένος Μηχανικός του Επιμελητηρίου που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για εκλογή, στο Γενικό Συμβούλιο ή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, πρέπει να υποβάλει δήλωση υποψηφιότητας στο Γενικό Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρβερου 8, Λευκωσία, τηλ. 22877644 στο ειδικό έντυπο που προνοούν οι Κανονισμοί. Τα σχετικά έντυπα μπορούν να ληφθούν από το Επιμελητήριο. Υποβολή υποψηφιοτήτων παραδίδεται με το χέρι, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου το αργότερο μέχρι τις 14:00 ώρα της Πέμπτης, 1 Ιουνίου 2017. Σημειώνεται ότι με βάση τους Κανονισμούς οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διευθετήσει όλες τους τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο. Περαιτέρω υπενθυμίζεται στους Εγγεγραμμένους Μηχανικούς ότι δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας για περισσότερα από ένα από τα όργανα του Επιμελητηρίου, στα οποία τα μέλη εκλέγονται με άμεση εκλογή ή σε περισσότερους από ένα κλάδους της μηχανικής επιστήμης.

Τελευταία προθεσμία εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών για να δικαιούνται να ψηφίσουν είναι το μεσημέρι, 12:00 της Πέμπτης, 8 Ιουνίου 2017.

Προβολή Υποψηφίων για Γενικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ

Θέσεις και Επιδιώξεις ΣΠΟΛΜΗΚ 

Υποψήφιοι για Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ


invitation-ekloges-ETEK