Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ: Εργατικά Ατυχήματα, 14 Δεκεμβρίου 2019