Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα CYS EN 206 (Πιστοποιημένο από ΑνΑΔ)

Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Εκπαιδευτικό Κέντρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: 

«ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ CYS EN 206»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 14 Δεκεμβρίου 2016  – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:  14 Δεκεμβρίου 2016

ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Δρ. Φλώρος Παντελή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 28 ( θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 30 Νοεμβρίου 2016

Έντυπα Συμμετοχής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΈΝΤΥΠΟ-6ΠΕ

ΕΝΤΥΠΟ Κ.Ε. 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΟΥ