Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου/ Οκτωβρίου του Διεθνούς Οργανισμού AECEF

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου του Διεθνούς Οργανισμού AECEF ‘The Association of European Civil Engineering Faculties’: Ενημερωτικό Δελτίο AECEF