26η Έκδοση ECCE e-journal

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την 26η Έκδοση του ECCE e-journal, όπου συμπεριλαμβάνεται και η συνεισφορά του Συλλόγου μας: http://bit.ly/3qsBCgU