25η έκδοση του ECCE e-journal

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την 25η έκδοση του ECCE e-journal όπου συμπεριλαμβάνεται και η συνεισφορά του Συλλόγου μας: https://www.dropbox.com/s/et90ua9m01iypcm/ECCE%20-%20E-journal%2025.pdf?dl=0