22η έκδοση του European Council of Civil Engineers (ECCE) e-journal

Στον ακόλουθο σύνδεσμο, μπορείτε να βρείτε την 22η έκδοση του European Council of Civil Engineers (ECCE) ejournal, όπου συμπεριλαμβάνεται και η δράση/συνεισφορά του Συλλόγου μας
22nd issue of the ECCE e-journal