ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ”

(Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ)

Ημερομηνία: Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Ώρα: 08:45 – 16:15

Τόπος Εφαρμογής: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ – Οδός Κερβέρου 8, 1016 στην εντός των τειχών Λευκωσία

Εκπαιδευτής: κ. Δημήτρης Πιερούδης

Σκοπός του Προγράμματος:

Με βάση τους κανονισμούς του 2009 περί ασφάλειας και υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες), οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκή αριθμό πρώτων βοηθών στους χώρους εργασίας που να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί. Με βάση την γραπτή εκτίμηση για το χώρο εργασίας θα πρέπει να ορίζουν ομάδα πρώτων βοηθών, οι οποίοι εφόσον εκπαιδευτούν στο κατάλληλο πρόγραμμα με βάση την επικινδυνότητα του χώρου εργασίας, αναμένεται να είναι ικανοί να διατηρήσουν τον πάσχοντα στη ζωή, να αποτρέψουν την χειροτέρευση της κατάστασης του πάσχοντα και να τον βοηθήσουν να αναρρώσει νωρίτερα.

Περιορισμένος αριθμός Θέσεων: 15

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα αρχεία:

Οι εταιρίες που είναι δικαιούχες της επιχορήγησης ΑνΑΔ, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο 6ΠΕ και ΚΕ2.