Ημερίδα: Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία: Θέματα συμπεριφοράς, ανάλυσης και επεμβάσεων

Το Επαρχιακό Συμβούλιο Λεμεσού του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

“Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία: Θέματα συμπεριφοράς, ανάλυσης και επεμβάσεων”
Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018, Ώρα 8:30 π.μ – 14:00

Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία, Λεμεσός

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Δρ. Φυλλίτσα Καραντώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια , Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών
Δρ. Ρογήρος Ίλλαμπας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ημερίδα έχει ως στόχο να παρέχει ενημέρωση σε θέματα αποτίμησης και αναβάθμισης της φέρουσας ικανότητας κατασκευών από τοιχοποιία. Σε αυτά τα πλαίσια, θα γίνει ανάλυση της σεισμικής συμπεριφοράς δομικών συστημάτων από φέρουσα τοιχοποιία, ενώ θα παρουσιαστούν μέθοδοι προσομοίωσης της στατικής τους απόκρισης. Επίσης, θα συζητηθούν οι κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο της σεισμικής επάρκειας των κατασκευών από τοιχοποιία, με ιδιαίτερη αναφορά στα παραδοσιακά και ιστορικά κτίρια. Τέλος, θα γίνει εισαγωγή στις τεχνικές ενίσχυσης της τοιχοποιίας.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Κόστος:
€20 (Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ  με τακτοποιημένες συνδρομές, Ασκούμενος, Φοιτητής)
€35  (Μέλη ΣΠΟΛΜΗΚ με ΜΗ τακτοποιημένες συνδρομές, ΜΗ Μέλη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                           ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ