Όροι για Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΚΚ) κατά τη προκήρυξη διαγωνισμών που αφορούν Τεχνικά ή Οικοδομικά Έργα-Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτων Έργων και Παραγωγών/Εργοληπτών αποβλήτων

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφορικά με τους Όρους για Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΚΚ) κατά τη προκήρυξη διαγωνισμών που αφορούν Τεχνικά ή Οικοδομικά Έργα-Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτων Έργων και Παραγωγών/Εργοληπτών αποβλήτων: https://www.spolmik.org/wp-content/uploads/2023/10/2023.9.26-Επιστολή-ΟΡΟΙ-ΓΙΑ-ΕΡΓΑ-AKK-Εμπλεκόμενοι-Φορείς.pdf