Υποβολή αιτήσεων για οικοδομική άδεια για προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές σε συνέχεια της αναθεώρησης του Εθνικού Προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3 στις 13.11.2020

Ακολουθεί επιστολή του ΕΤΕΚ αναφορικά με την Υποβολή αιτήσεων για οικοδομική άδεια για προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές σε συνέχεια της αναθεώρησης του Εθνικού Προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3 στις 13.11.2020.

Για την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ Γ.Ε.6., πατήστε εδώ.