Τεύχος 86 – Τα Νέα της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το Τεύχος 86 – Ιανουάριος 16 με τα Νέα της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής.

Τευχος 86 – Τα Νέα της ΕΕΕΕΓΜ