Συνάντηση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Συνάντηση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ)
με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Την Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκο Κόκκινο. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΠΟΛΜΗΚ ήταν ο Πρόεδρος Ανδρέας Θεοδότου, ενώ συμμετείχε η Α’ Αντιπρόεδρος Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, ο Β’ Αντιπρόεδρος Νικόλας Κυριακίδης και η Διοικητική Λειτουργός Ερατώ Κουκότσικα. Από πλευράς του Υφυπουργείου παρέστησαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής Στέλιος Χειμώνας και οι λειτουργοί Κυριακή Πάντζιαρου, Σταύρος Τσιακκούρης και Χρίστος Ασπρής.

Στη συνάντηση, ο κ. Κόκκινος ανέπτυξε το όραμα του Υφυπουργείου του για να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία με βασικούς πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και να αποτελέσει περιφερειακό κέντρο στους βασικούς αυτούς τομείς. Παράλληλα, τόνισε ότι κύριο μέλημα του Υφυπουργείου αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ενδυνάμωση της θέσης και της φωνής της Κύπρου σε καίρια ζητήματα στα κέντρα λήψης αποφάσεων στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ ενημερώθηκε για τις δράσεις του Υφυπουργείου σε ότι αφορά, μεταξύ άλλων, στη διαχείριση της πανδημίας, στην ηλεκτρονική επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών, στα έργα αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης σε καίριες κρατικές υπηρεσίες, όπως το Υπουργείο Εργασίας, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και το Τμήμα Φορολογίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το έργο «Ιππόδαμος», το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για τη λειτουργία του οποίου αξιοποιούνται τεχνολογίες Γεωγραφικών Συστημάτων (GIS), ενώ προνοείται και η πλήρης διασύνδεσή του με το DLS Portal του Κτηματολογίου. Με στόχο, τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό του μηχανισμού που αφορά στη ρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης της Κύπρου, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει και σχετικές ανάγκες για όλες τις Πολεοδομικές και Οικοδομικές Αρχές του τόπου.

Η συνάντηση έγινε σε ένα ιδιαίτερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα, όπου κοινή συνισταμένη ήταν ότι με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού προς τον πολίτη Κράτους και μίας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας, ο πολίτης και οι επιχειρήσεις θα προοδεύουν και ευημερούν. Ο ΣΠΟΛΜΗΚ αποδέχτηκε εισήγηση για να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος για ενημέρωση των Μελών του/εν δυνάμει διεκδικητών για προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για την ακαδημαϊκή έρευνα και την ανταγωνιστικότητα στην οικονομία, για τα έξυπνα κτήρια, για τα νέα υλικά για τις καινοτόμες ιδέες.

10 Νοεμβρίου 2021