Στοιχεία Επικοινωνίας – εταιρεία DOMOPLEX LTD

Αγαπητές/οί,

Εκ μέρους της εταιρείας DOMOPLEX LTD, χρυσού χορηγού στο Συνέδριο Σκυροδέματος, σας προωθούμε επιστολή μαζί με έντυπο στοιχείων, το οποίο όσοι επιθυμούν μπορούν να επιστρέψουν συμπληρωμένο απευθείας στην εταιρεία. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με φαξ είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στην επιστολή.

Επιστολή.

Έντυπο Στοιχείων.