Σεμινάριο ΕΤΕΚ «Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών – Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαιτησίας»

Το ΕΤΕΚ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα

«Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών – Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαιτησίας»

 ΕΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΤΕΚ 2021


Το Σεμινάριο αυτό είναι εγκριμένο και επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Π013457).

Σκοπός του Σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης θα εκπαιδευτούν σε όλο το φάσμα της Διαιτητικής Διαδικασίας, ενώ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί το εργαστήρι Διαιτησίας με την προσομοίωση Διαιτησιών, όπου οι ενδιαφερόμενοι μέσω της πρακτικής εξάσκησης θα αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που είναι απαραίτητες για τη Διαιτητική Διαδικασία.

Εισηγητής του Σεμιναρίου: κ. Νίκος Παπαευσταθίου, Δικηγόρος-Διαιτής

Ημερομηνία έναρξης :  10 Μαΐου 2021
Ημερομηνία λήξης      :  28 Ιουνίου 2021


Τα δικαιώματα συμμετοχής έχουν καθοριστεί ως ακολούθως:

  • Δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ: €1.190,00 – €850 (ποσό επιχορήγησης ΑνΑΔ) = €340 συμπ. ΦΠΑ
  • Άνεργοι δικαιούχοι επιχορήγησης από ΑνΑΔ: Δωρεάν
  • Μέλη ΕΤΕΚ με τακτοποιημένες οφειλές: €500 συμπερ. ΦΠΑ
  • Άλλοι (ότι δεν αναφέρεται πιο πάνω): €1.190,00 συμπερ. ΦΠΑ

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται αποδεκτές εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Η αίτηση και τα έγγραφα πρέπει να αποσταλούν με email στο andriana@etek.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3urFtHz