Σεμινάριο ΕΤΕΚ«Εισαγωγή στα Συμβόλαια Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων»

Το ΕΤΕΚ διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα

«Εισαγωγή στα Συμβόλαια Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων»

την Τετάρτη  12 Μαΐου, από τις 12:30μ.μ. – 14:30μ.μ.

μέσω της πλατφόρμας του Zoom


Στο σεμινάριο, που κατά κύριο λόγο απευθύνεται σε νέους Μηχανικούς, θα επιχειρηθεί μια γενική θεώρηση των Συμβολαίων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, με έμφαση στην έννοια του συμβολαίου, στα μέρη που το συναποτελούν, σε θέματα προόδου και πληρωμών και στην επίλυση διαφορών.

Ομιλητής Σεμιναρίου: κ.Βαρνάβας Λάμπρου, Πολιτικός Μηχανικός

Για δηλώσεις συμμετοχής: https://bit.ly/3h3De9J, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 11 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.