Πρόταση για Αναθεώρηση Καταστατικού ΣΠΟΛΜΗΚ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε, την πρόταση για αναθεώρηση του Καταστατικού του ΣΠΟΛΜΗΚ, η οποία θα παρουσιαστεί για ψήφιση κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΠΟΛΜΗΚ, το Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023: https://www.spolmik.org/wp-content/uploads/2023/09/2019_KATASTATIKO-FINAL-ΣΕ-ΠΙΝΑΚΑ-18.09.2023.pdf

Π.Α. για Συμμετοχή στην Έκτακτη ΓΣ μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2023: https://forms.office.com/e/Aa9Lx0Ffcc