Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας»

 

 

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει ενταχθεί στο Έργο Γραφείων Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Ενημερωτικά, το εν λόγω Έργο χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς πόρους. Σε αυτό συμμετέχουν τα οκτώ Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με συντονιστικό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο κύριος σκοπός των Γραφείων Διασύνδεσης είναι η τοποθέτηση εν ενεργεία φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, με την τοποθέτηση να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών τους, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μάθημα «Τοποθέτηση σε Οργανισμό», με τον ίδιο τρόπο που επιλέγουν όλα τα υπόλοιπα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έρχονται σε επαφή με νέα ταλέντα και αποκτούν στενότερη επαφή με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Παράλληλα, οι φοιτητές αποκτούν επαγγελματική εμπειρία, βελτιώνουν τις δεξιότητες τους, δικτυώνονται, ενισχύοντας τις πιθανότητες άμεσης εργοδότησης. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μετά την επιτυχής ολοκλήρωση της τοποθέτησής τους λαμβάνουν, το οποίο χρηματοδοτείται από το Έργο.

Όσον αφορά το Τμήμα ΠΜΜΠ το μάθημα τοποθέτησης προσφέρεται κατά το καλοκαιρινό εξάμηνο (Ιούνιος-Αύγουστος) σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το δεύτερο έτος σπουδών τους με διάρκεια τοποθέτησης από 8 έως 12 εβδομάδες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του οργανισμούς και του φοιτητή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο και την συμμετοχής στο πρόγραμμα τοποθετήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε:

  • Γραφείο Διασύνδεσης με την αγορά Εργασίας
    Κέντρο Σταδιοδρομίας
    Πανεπιστήμιο Κύπρου
    Email: liaison.offices@ucy.ac.cy
    Τηλ: 22894291