Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση και Επαρχιακές Συνελεύσεις ΣΠΟΛΜΗΚ

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου σας προσκαλεί στην 28η  Γενική Συνέλευση και στις Συνελεύσεις των Επαρχιακών Συμβουλίων.